Skip to main content

Кабінет медичної статистики

Лікар статистик Тубольцева Тамара Григорівна, лікар другої категорії зі спеціальності «Організація і управління охорони здоров’я» та статистик медичний Челенко Наталія Миколаївна.

Відділ знаходиться на 1-му поверсі поліклініки.

Завданням відділу є організація роботи по отриманню достовірних статистичних даних з усіх структурних підрозділів поліклініки, проведення аналізу кількісних і якісних показників їх діяльності із застосуванням автоматизованої обробки наданих статистичних форм звітності.

Був введений статистичний талон обліку, який вноситься до програми “Statistic”, відвідування пацієнтом лікаря. У талоні відображена інформація про проходження пацієнтом щорічної диспансеризації, відом, його повному обстеженні, вказується вид контингенту, наявність інвалідності, поставлені діагнози.

У практиці роботи поліклініки використовується програма «Медстат», завдяки якій створюються різні звіти (вона є доповненням до основної програми і призначена для введення і контролю синхронності всіх статистичних даних).